Aktualności

Życzenia Wielkanocne (18 IV 2014)

„Przy Jednym Stole” z Sidonią Jędrzejewską (18 IV 2014)

Już jutro o 20:25, na antenie TVP Poznań, w programie „Przy Jednym Stole” wystąpi posłanka Sidonia Jędrzejewska. Wśród omawianych tematów znajdzie się podsumowanie obecnej kadencji Parlamentu Europejskiego oraz prognozy na przyszłość. Ponadto posłowie poruszą kwestię aktualnej sytuacji na Ukrainie oraz porozmawiają na temat zbliżających się wyborów do PE.

Zapraszamy do oglądania!

10 zdań na 10 lat Polski w Unii Europejskiej (17 IV 2014)

"10 zdań na 10 lat Polski w Unii Europejskiej" to hasło konkursu organizowanego przez Biuro Zewnętrzne Grupy EPL w Warszawie. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy w 10 zdaniach opisać 10 lat członkostwa Polski w UE i przesłać w dowolnej formie na adres epl-warszawa@europarl.europa.eu. Przewodniczącą jury konkursu jest prof. Danuta Hübner. Trzy najciekawsze prace zostaną nagrodzone wybitną literaturą europejską – zestawem 10 książek, których autorami są uznani twórcy z 10 państw, które wstąpiły (razem z Polską) do UE 1 maja 2004 roku. Zgłoszenia konkursowe należy przysyłać do 9 maja br. do północy. W konkursie mogą brać udział wszyscy, którzy ukończyli 18 lat.

Podsumowanie ostatniej sesji plenarnej tej kadencji PE (17 IV 2014)

Dziś dobiega końca ostatnia sesja plenarna tej kadencji Parlamentu Europejskiego. W tym miesiącu eurodeputowani zajęli się szeregiem regulacji istotnych dla funkcjonowania Unii Europejskiej. We wtorek PE przegłosował III filar unii bankowej, który ustanawia fundusz gwarancyjny oraz organ nadzorczy nad europejskimi bankami. Przegłosowane zostały również ustalenia regulujące sytuację pracowników delegowanych w Unii Europejskiej. Dzięki temu polskie firmy, na korzystniejszych warunkach, będą mogły wysyłać do pracy swoich pracowników do innych państw członkowskich. Wczoraj odbyła się debata i głosowanie na temat zasobów własnych Unii Europejskiej. Rada niestety nie zdecydowała się podjąć reformy systemu wydatków unijnych. Dziś w południe odbędzie się głosowanie na temat budżetu Parlamentu Europejskiego na 2015 rok oraz rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie.

Posiedzenie wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk (16 IV 2014)

W dniach 16-17 kwietnia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbywa się XVII posiedzenie wspólnej komisji UE-Meksyk. Posłanka Sidonia Jędrzejewska przedstawiła dziś uczestnikom spotkania sytuację polityczną i ekonomiczną w Unii Europejskiej. Zwróciła też szczególną uwagę na znaczenie nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. – Wraz z traktatem lizbońskim PE zyskał kolejne kompetencje. Niezwykle ważne jest, by w nowo wybranym Parlamencie zasiedli reprezentanci proeuropejskich ugrupowań, którzy będą potrafili jak najlepiej z tych kompetencji skorzystać – podkreśliła w swoim wystąpieniu posłanka Jędrzejewska. Posłanka przedstawiła najważniejsze wyzwania dla UE, m. in. zapewnienie stabilnego wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia młodych. Posłanka mówiła także o sytuacji na Ukrainie, która testuje unijną politykę zagraniczną. Ten kryzys pokazał, że sprawa pokoju w Europie nie jest przesądzona i że jest on wartością, o którą trzeba wspólnie zabiegać. W ramach posiedzenia dokonano przeglądu stosunków między UE a Meksykiem oraz spotkano się z reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego.

Spotkanie z młodymi Mini-Dziennikarzami z Niemiec (16 IV 2014)

Sidonia Jędrzejewska spotkała się dziś w Parlamencie Europejskim w Strasburgu z grupą uczniów z Niemiec. Biorą oni udział w programie "Mini-Dziennikarze" i jak na prawdziwych dziennikarzy przystało, przygotowali wiele ciekawych pytań do pani poseł. Oprócz codziennej pracy w Parlamencie Europejskim i jego komisjach uczniowie zainteresowani byli również stosunkami polsko-niemieckimi. Jednym z głównych zagadnień dyskusji była współpraca Polski i Niemiec w UE. – Relacje polsko-niemieckie są w bardzo dobrej kondycji. Ucichły historyczne spory, które dominowały w pierwszych latach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Nasza współpraca w coraz większym stopniu dotyczy tematów europejskich. To bardzo dobrze, bo jest wiele kwestii, w których Polska i Niemcy powinny działać razem. Najlepszym tego przykładem jest polityka wschodnia UE, a w szczególności stosunki z Ukrainą – podsumowała posłanka Jędrzejewska.

Zasoby własne UE na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego (16 IV 2014)

Rozpoczął się trzeci dzień ostatniej sesji plenarnej w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Dziś eurodeputowani zagłosują nad sprawozdaniem dotyczącym decyzji Rady w zakresie zasobów własnych Unii Europejskiej. Rada nie zgodziła się na dalszą pracę nad reformą środków własnych, w tym na wprowadzenie nowego rodzaju środków własnych opartych o podatek od transakcji finansowych. Posłanka Sidonia Jędrzejewska zabierze głos w sprawie powolnego tempa prac nad reformą finansowania wydatków UE podczas debaty planarnej o godzinie 15:30.

Również dzisiaj, posłowie zagłosują nad sprawozdaniem w sprawie ograniczenia używania opakowań foliowych w Unii Europejskiej. Miliony tego rodzaju opakowań co roku zanieczyszczają środowisko naturalne i mają znacząco negatywny wpływ na ekosystemy morskie. PE dziś zadecyduje o zmniejszeniu użytkowania tego rodzaju opakowań o 80% do 2020 roku.

Poparcie Sidonii Jędrzejewskiej dla manifestu Europejskiego Lobby Kobiet (15 IV 2014)

Posłanka Sidonia Jędrzejewska poparła dziś manifest Europejskiego Lobby Kobiet (ang. European Women's Lobby, EWL) – największej organizacji skupiającej stowarzyszenia kobiet z całej UE. Dokument pt. "Działaj dla jej przyszłości teraz, zobowiąż się do równości płci!" zawiera najważniejsze postulaty EWL, m.in.: zrównoważone wsparcie finansowe na rzecz równości płci, Europę wolną od przemocy wobec kobietom czy wiarygodną politykę równościową UE na poziomie międzynarodowym.

Sylwetki championów na rzecz równości płci można zobaczyć pod tym linkiem.

Drugi dzień ostatniej sesji plenarnej tej kadencji (15 IV 2014)

Trwa drugi dzień ostatniej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego tej kadencji. Eurodeputowani podejmą dzisiaj decyzję, czy produkty konsumenckie w państwach członkowskich Unii Europejskiej będą opatrzone obowiązkowym znacznikiem kraju pochodzenia. Zmiana ta może mieć duże znaczenie dla budowania "polskiej marki" na europejskim rynku. Również dzisiaj, posłowie zagłosują nad wynikiem negocjacji trójstronnych dotyczących II filaru unii bankowej. W negocjacjach z Radą oraz Komisją Europejską, PE uzyskał kompromis, dzięki któremu o restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków decydować będzie Zarząd Restrukturyzacyjny. Ta nowa i niezależna instytucja, w sposób obiektywny oceni, czy dany bank kwalifikuje się do pomocy publicznej na poziomie UE.

Dzisiaj głosowane będzie także sprawozdanie podsumowujące pracę nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi 2014-2020. Celem tego sprawozdania jest podsumowanie negocjacji PE z Radą oraz wyciągnięcie wniosków dotyczących współpracy między instytucjami na przyszłość.

Ostatnia sesja plenarna PE obecnej kadencji (14 IV 2014)

Dzisiaj rozpoczyna się ostatnia sesja plenarna Parlamentu Europejskiego obecnej kadencji w Strasburgu. W tym tygodniu posłowie będą debatować nt. unii bankowej oraz zagłosują nad obowiązkowym oznakowaniem pochodzenia każdego produktu dostępnego na rynku UE. Deputowani zajmą się również tematem mobilności pracowników oraz budżetem UE na 2015 rok.

Pełny program obrad znajdą Państwo pod tym linkiem..

XXII Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego - dołącz i Ty! (11 IV 2014)

Szkoła Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego to wyjątkowy program rozwoju kompetencji przywódczych zapoczątkowany przez prof. Oxfordu Zbigniewa Pełczyńskiego w 1994 roku. Jej XXII edycja odbędzie się w dniach 16-29 czerwca 2014 r. Program szkoły obejmuje m.in.: aktualne polityczne tematy z dziedziny gospodarki, ekologii, systemu socjalnego, edukacji, energetyki, dyskusje z politykami i liderami życia publicznego, warsztaty z negocjacji i "public speaking", debaty oksfordzkie czy trening liderski. W Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego mogą wziąć udział osoby zaangażowane w politykę lub właśnie rozpoczynające swą polityczną karierę. Do grona jej absolwentów należy już ponad 900 osób w tym również posłanka Sidonia Jędrzejewska.

Wszelkie informacje na temat szkoły oraz zgłoszeń do programu można znaleźć na stronie: jakdopolityki.eu.

„Ready, Study, Go! Poland” - ruszyła strona kampanii promocyjnej (10 IV 2014)

W kwietniu wystartowała kampania Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zachęcająca obcokrajowców do podjęcia studiów w Polsce. Jednym z elementów promocji jest strona internetowa www.go-poland.pl. Celem portalu jest zaprezentowanie Polski jako atrakcyjnego miejsca do studiowania. Warto zaznaczyć, że strona wyposażona jest w wyszukiwarkę kierunków studiów prowadzonych w Polsce w językach obcych („Studyfinder”) na wszystkich trzech poziomach kształcenia, w tym kursów typu „non-degree” (np. MBA). Na chwilę obecną w bazie znajduję się już ponad 500 programów studiów.

Obcokrajowcy zainteresowani studiowaniem w Polsce znajdą na stronie również szereg praktycznych informacji na przykład na temat polskiego systemu szkolnictwa wyższego czy formalności związanych z przyjazdem do Polski. Portal działa w języku angielskim, portugalskim i rosyjskim. Wkrótce będzie dostępny również w kolejnych językach obcych: chińskim i ukraińskim.

Ostatnie posiedzenie Komisji Budżetowej PE w tej kadencji (10 IV 2014)

Jutro odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetowej, podczas którego eurodeputowani zajmą się ostatnimi sprawozdaniami budżetowymi tej kadencji. Posłowie będą jutro głosowali wytyczne do budżetu Parlamentu Europejskiego na 2015 rok oraz transfery zobowiązań na rok bieżący związane m.in. z dodatkowymi środkami budżetowymi na pomoc humanitarną oraz na wsparcie rozwoju demokracji oraz praw człowieka w państwach trzecich. Tym samym praca w Komisji Budżetowej tej kadencji dobiega końca. Po przyszłotygodniowej sesji plenarnej w Strasburgu prace Parlamentu Europejskiego zostaną wznowione po majowych wyborach.

Debata: „WRF 2014-2020: Czy priorytety budżetowe zmienią się po wyborach do PE?”
(8 IV 2014)

Dziś wieczorem odbyła się debata pt. „WRF 2014-2020: Czy priorytety budżetowe zmienią się po wyborach do PE?” zorganizowana przez Sidonię Jędrzejewską w Bibliotece Parlamentu Europejskiego. W wydarzeniu wzięli udział posłowie do PE: Jan Olbrycht – członek Komisji Rozwoju Regionalnego (Europejska Partia Ludowa) oraz Jan Mulder – członek Komisji Budżetowej (Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy). Dyskusji panelistów przysłuchiwali się licznie zgromadzeni goście – posłowie do Parlamentu Europejskiego, przedstawiciele Komisji Europejskiej, organizacji pozarządowych oraz polskich i europejskich regionów.

Debata dotyczyła dwóch głównych priorytetów budżetowych UE w nadchodzącym okresie programowania finansowego: ochrony klimatu oraz rozwoju kapitału ludzkiego. Tzw. "fundusze klimatyczne" wesprą proces modernizacji sektora energetycznego, efektywności energetycznej, rozwoju sektora energii zielonej i rozwoju przyjaznego środowisku transportu publicznego. Wydatki w ramach funduszy przeznaczonych na rozwój kapitału ludzkiego dotyczyć będą pomocy dwóm grupom społecznym podwyższonego ryzyka: ludzi młodych i osób powyżej 50 lat, by mogły wejść na rynek pracy i się na nim utrzymać.

- To prawdopodobnie ostatnia siedmiolatka, z której Polska i inne kraje korzystające z polityki spójności otrzymają tak wielkie środki na rozwój. Polska posiada większe doświadczenie w wykorzystywaniu funduszy unijnych w obszarze kapitału ludzkiego niż tych związanych z ochroną klimatu. Musimy szybko dostosować się do nowych unijnych priorytetów, by wykorzystać nowe unijne fundusze mądrze i skutecznie - podkreśliła Sidonia Jędrzejewska.

Dzisiejsze wydarzenie odbyło się w ramach promocji książki pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej „EU Budget 2014-2020 for Poland: How to Use EU Funds Effectively?". Publikacja podsumowuje wystąpienia i dyskusję w ramach konferencji na temat efektywnego wykorzystania środków europejskich zorganizowanej w kwietniu 2013 r. we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Angielska wersja książki dostępna jest w wersji elektronicznej pod tym linkiem.

   
   

Grupa studyjna w Brukseli - podsumowanie (8 IV 2014)

W zeszłym tygodniu na zaproszenie posłanki Sidonii Jędrzejewskiej przyjechała do Brukseli grupa studyjna z Wielkopolski. Podczas czterodniowego pobytu uczestnicy wyjazdu mieli możliwość zwiedzić z przewodnikiem Brukselę i Brugię, odwiedzić Parlament Europejski i spotkać się z posłanką Jędrzejewską.

Dzięki wizycie w stolicy Belgii Wielkopolanie dowiedzieli się wiele na temat funkcjonowania Unii Europejskiej oraz Parlamentu. Mieli też sporo szczęścia. Ich wyjazd przypadł na czas mini sesji plenarnej, dzięki czemu mogli na własne oczy zobaczyć salę plenarną w brukselskiej siedzibie PE. W piątek grupa wróciła szczęśliwie do Poznania.

Debata na temat priorytetów budżetowych po wyborach do PE (6 IV 2014)

W najbliższy wtorek odbędzie się debata pt. "WRF 2014-2020: Czy priorytety budżetowe zmienią się po wyborach do PE?” zorganizowana przez posłankę Sidonię Jędrzejewską. W wydarzeniu wezmą udział posłowie do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht oraz Jan Mulder z Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy.

Wspólnie z posłanką Jędrzejewską przeanalizują nowe priorytety budżetowe: ochrona klimatu oraz kapitał ludzki, z perspektywy nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Debata będzie także okazją do dyskusji na temat dotychczasowych doświadczeń związanych z implementacją funduszy europejskich. Wydarzenie to odbędzie się w ramach promocji książki pod redakcją posłanki Jędrzejewskiej "EU Budget 2014-2020 for Poland: How to Use EU Funds Effectively?".

Wizyta grupy studyjnej – dzień trzeci (3 IV 2014)

Dzisiaj w godzinach porannych grupa studyjna rozpoczęła zwiedzanie serca Unii Europejskiej. Pierwszą atrakcją była wizyta w Biurze Informacyjnym Województwa Wielkopolskiego, gdzie uczestnicy dowiedzieli się jak wyglądają kontakty pomiędzy naszym regionem, a całą UE oraz dlaczego ważne jest ich podtrzymywanie.

Następne grupa przemieściła się do budynku Parlamentu Europejskiego, gdzie najpierw wysłuchała prelekcji pracownika Parlamentu, a następnie spotkała się z Sidonią Jędrzejewską. Posłanka opowiedziała o swojej pracy w ramach Komisji Budżetowej, a także odpowiedziała na szereg pytań związanych z pracą posłów. Następnie goście mieli okazję zwiedzić Parlamentarium, czyli miejsce ukazujące kluczowe momenty towarzyszące formowaniu się Unii.

Wieczorem uczestników wyjazdu czekała ostatnia atrakcja – uroczysta kolacja z Sidonią Jędrzejewską w restauracja libańskiej. Był to czas na nieco mniej formalne rozmowy i kolejna szansa na poznanie wspaniałej brukselskiej mieszanki kultur.

W piątek rano grupa studyjna wyrusza w drogę powrotną do Poznania.

   
   
   
   

Wizyta grupy studyjnej – dzień drugi (2 IV 2014)

Drugi dzień pobytu grupy studyjnej upłynął na zwiedzaniu Brugii – przepięknego średniowiecznego miasteczka na północy Belgii. Nazywana „Wenecją Północy” Brugia zachwyciła Wielkopolan przepiękną architekturą i niezwykłą atmosferą. W drodze do Brugii nasi goście odwiedzili również Atomium. Budowla powstała z okazji Wystaw Światowych zorganizowanych w Brukseli w 1958 roku. Powiększony o 165 miliardów atom żelaza już od ponad 50 lat jest jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc miasta. W czwartek grupa studyjna odwiedzi dzielnicę europejską. Nasi goście spotkają się z posłanką Sidonią Jędrzejewską w Parlamencie Europejskim oraz przedstawicielami Biura Informacyjnego Województwa Wielkopolskiego w Brukseli.

   
   
   
   

Rozpoczyna się minisesja plenarna PE w Brukseli (2 IV 2014)

Dziś rozpoczyna się minisesja plenarna Parlamentu Europejskiego, które odbędzie się w Brukseli. Podczas przedostatniej sesji plenarnej w tej kadencji eurodeputowani zajmą się udzieleniem absolutoriów na wydatki Unii Europejskiej za 2012 rok. Sprawozdania te dotyczą przyjęcia rozliczeń wydatków Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz pozostałych organów Unii. Debata plenarna na ten temat odbędzie się w środę wieczorem, zaś głosowania będą miały miejsce w czwartek.

Wizyta grupy studyjnej w Brukseli – dzień pierwszy (1 IV 2014)

Dzisiaj do Brukseli na zaproszenie Sidonii Jędrzejewskiej przyjechała grupa studyjna. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. krwiodawcy z Krotoszyna, zwycięzcy turnieju szachowego czy laureaci konkursu Nosorożcomania. Podczas pierwszego dnia wyjazdu uczestnicy mieli okazję zwiedzić przepiękną brukselską starówkę, zachwycić się urokami dzielnicy Sablon oraz spróbować belgijskich czekoladek. W środę i czwartek nasi goście z Wielkopolski odwiedzą Parlament Europejski, Biuro Informacji Województwa Wielkopolskiego oraz Brugię. Spotkają się również z panią poseł i porozmawiają o kulisach pracy europarlamentarzysty.

Wysłuchanie publiczne na temat walki z bezrobociem młodych (1 IV 2014)

Na dzisiejszym wysłuchaniu członkowie Komisji Budżetowej PE skontrolowali stan implementacji Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (z ang. Youth Employment Initiative, YEI). Zaproszeni na debatę przedstawiciele Komisji Europejskiej, administracji krajowych oraz sektora pozarządowego omówili problem bezrobocia w poszczególnych państwach członkowskich oraz podzielili się dobrymi praktykami w tym obszarze.

- Bezrobocie młodzieży jest jednym z głównych wyzwań Unii Europejskiej. W sytuacji, kiedy 24% młodych Europejczyków nie ma pracy, musimy działać tu i teraz. Parlament Europejski zrobi wszystko, co w jego mocy, by zagwarantować efektywne i jak najszybsze wdrożenie unijnej Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - powiedziała Sidonia Jędrzejewska, inicjatorka oficjalnego wysłuchania publicznego PE poświęconego tej naglącej kwestii.

Pieniądze z inicjatywy mają być przeznaczone na organizację szkoleń, kursów, staży oraz doradztwa zawodowego dla młodzieży. YEI dotyczy regionów UE, w których bezrobocie ludzi w wieku 15-24 lat przekracza 25%. W Polsce, gdzie ponad 27% młodych ludzi nie ma pracy, są to województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie.

Na dzisiejszym wysłuchaniu w roli ekspertów wystąpili m.in: szef Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia Komisji Europejskiej, Michel Servoz; attaché ds. socjalnych Stałego Przedstawicielstwa Włoch, Tatiana Esposito oraz szefowa Urzędu Pracy Walonii, Marie-Kristine Vanbckestal.

   
   

Archiwum aktualności